Een persoonlijke evaluatie check-up voor uw kind

Uw kind worstelt met zijn schoolwerk? De voorbereidingen van de toetsen zijn altijd een grote strijd? U ziet dat zijn studiemethode niet goed is, maar u kan de vinger niet op de wonde leggen? Samen met een pedagogisch adviseur kijken we naar de mogelijkheden.

 

 

 

In het basisonderwijs wordt de eerste stap gezet naar een goede studiehouding, maar dit is lang niet zo vanzelfsprekend als het lijkt om dit meteen te beheersen. Een goede studiehouding houdt in dat uw kind de goede technieken onder de knie heeft om zijn leerstof efficiënt te verwerken en zich ze er zelfstandig kan aanzetten. Dit kan op zijn beurt bijdragen aan het goed voelen op school.

Het doel van een evaluatie check-up is een grondige analyse maken van waar uw kind op dit moment staat en hoe uw kind te werk gaat. Samen met uw kind zal een pedagogisch adviseur al zijn schoolmateriaal (agenda, boeken, schrift, taken en toetsen) doornemen. Hieruit verzamelen wij alle nodig input om vervolgens een plan van aanpak met u en uw kind op te maken, zodat uw kind kan leren leren en betere resultaten zal bekomen. Dit kunnen concrete tips omvatten of een aanbeveling voor een begeleiding op maat door een coach My Sherpa.

U kan bij ons een afspraak nemen voor een evaluatie check-up van ongeveer anderhalfuur, die doorgaat bij ons op kantoor in de Stallestraat in Ukkel.

In welke gemeente wilt u lessen volgen?

Voor welk vak?