Leerstoornissen

Bepaalde woorden kunnen ouders, kinderen en leerkrachten afschrikken wanneer het gaat over leren: dyslexie, dysorthografie, dyspraxie, dyscalculie, aandachtsstoornissen, hoogbegaafdheid,…

 

Hoewel deze stoornissen door het merendeel van de ouders oppervlakkig gekend zijn, wekken deze toch vaak angstgevoelens op en blijken deze toch vaak op een verkeerde manier benaderd te worden. Wij zullen even stilstaan bij deze onderwerpen en proberen om pistes te voorzien om zo beter met deze stoornissen om te gaan.

 

Het is om te beginnen belangrijk te weten dat het niet noodzakelijk is om gespecialiseerd te zijn in het domein van de leer- en gedragsstoornissen om een kind die met deze moeilijkheden worstelt te helpen. Het is essentieel om zich bewust te zijn van de kwetsbaarheid van hun zelfbeeld en hun lijden tijdens de schooltijd.  Het zijn kinderen die gevoelig zijn voor kritiek, negatieve opmerkingen en falen. De moeilijkheden die deze kinderen herhaaldelijk tegenkomen, veroorzaken vaak faalangst en kunnen leiden tot een moeizame schoolloopbaan.

Het is dus zeer belangrijk om hen terug zelfvertrouwen te geven door positief te communiceren en hen positief te bekrachtigen als ze vooruitgang maken, zelfs al is die vooruitgang miniem, als ze een oefening goed oplossen of wanneer ze zich inzetten om te werken. Het feit dat deze leerlingen gewoonweg individueel begeleid, vergezeld en aangemoedigd worden en dat hen opnieuw zelfvertrouwen gegeven wordt, kan alleen maar positieve effecten hebben en dit zowel op vlak van de school als op persoonlijk vlak.

Algemeen advies voor de begeleiding van kinderen die te kampen hebben met een leerstoornis

  • Het kind geruststellen in zijn schoolse omgeving;
  • Duidelijke uitleg geven met zijn/haar leermethode in het achterhoofd;
  • Materiaal gebruiken aangepast aan zijn/haar moeilijkheden;
  • Flexibel zijn in de tijd die hij/zij nodig heeft om een oefening of taak te maken;
  • Hem/haar bevragen over wat hij/zij begrepen heeft zonder hem/haar in een angstige situatie te brengen (de leerling sturen en aanmoedigen in zijn antwoord);
  • Nakijken dat zijn/haar lessen in orde zijn;
  • Helpen bij het plannen en organiseren van zijn/haar huiswerk;
  • De leerstof contextualiseren en teruggrijpen naar het grotere geheel, zodat het duidelijk wordt voor de leerling;
  • Een aangepaste didactiek hanteren, rekening houdend met de eigenheid van het kind, zijn sterktes en zwaktes en zijn interesses.

Elk kind is anders en een kind dat moeilijkheden ondervindt op school heeft niet noodzakelijk leer- of gedragsstoornissen. Het is aan te raden aandachtig te zijn voor eventuele stoornissen, maar men dient hierbij voorzichtig te zijn en geen overhaaste conclusies te trekken uit zijn observaties. Welke zijn de tekenen waarvoor ouders aandachtig dienen te zijn en hoe kan een kind hierbij begeleid worden in zijn schoolloopbaan?

 

Leesstoornis – dyslexie

Schrijfstoornis – dysorthografie en dyspraxie

Rekenstoornis – dyscalculie

Aandachtsstoornis – ADHD

Hoogbegaafdheid