Dyscalculie – Rekenstoornis

Verschillende leerstoornissen worden behandeld in ons algemene dossier waar zowel enkele grondbeginselen als tips kunnen geraadpleegd worden. 

In de praktijk

 • Bepaalde tekenen kunnen eventueel duiden op dyscalculie, en de aandacht trekken van de ouders:
 • Moeilijkheden bij het begrip van concepten die bepaalde wiskundige berekeningen impliceren.
 • Moeilijkheden bij het begrijpen van wiskundige termen of symbolen.
 • Moeite bij het herkennen van numerieke symbolen.
 • Moeilijkheden bij het uitvoeren van eenvoudige rekenkundige bewerkingen.
 • Moeilijkheden om de decimalen of de symbolen te plaatsen bij een berekening.
 • Moeilijkheden bij de ruimtelijke inrichting van berekeningen.
 • Moeite om de vermenigvuldigingstafels te kennen.

 

Hoe mijn kind begeleiden in zijn schoolloopbaan

 • Betreffende visueel-ruimtelijke problemen (moeilijkheden om de betekenis van cijferrepresentaties te interpreteren, het plaatsen van cijfers in de getallenrij, etc.): zoveel mogelijk proberen om mondeling te werken, kleurtjes te gebruiken, rekenmachine gebruiken als hulpmiddel.
 • Betreffende problemen bij het onthouden: een overzicht van de maaltafels gebruiken om oefeningen op te lossen.
 • Betreffende problemen op het vlak van aandacht en uitvoeren van zaken: de verschillende stappen die gemaakt worden bij het oplossen van een oefening ontleden en mondeling toelichten.
 • Betreffende problemen met logica en numerieke competenties: concrete bewerkingen voorstellen om zin te geven aan de wiskundige handelingen.