Dyscalculie – Rekenstoornis

Verschillende leerstoornissen worden behandeld in ons algemene dossier waar zowel enkele grondbeginselen als tips kunnen geraadpleegd worden. 

In de praktijk

Bepaalde tekenen kunnen eventueel duiden op dyscalculie, en de aandacht trekken van de ouders:

 • Moeilijkheden bij het begrip van concepten die bepaalde wiskundige berekeningen impliceren.
 • Moeilijkheden bij het begrijpen van wiskundige termen of symbolen.
 • Moeite bij het herkennen van numerieke symbolen.
 • Moeilijkheden bij het uitvoeren van eenvoudige rekenkundige bewerkingen.
 • Moeilijkheden om de decimalen of de symbolen te plaatsen bij een berekening.
 • Moeilijkheden bij de ruimtelijke inrichting van berekeningen.
 • Moeite om de vermenigvuldigingstafels te kennen.

 

Hoe mijn kind begeleiden in zijn schoolloopbaan

 • Betreffende visueel-ruimtelijke problemen (moeilijkheden om de betekenis van cijferrepresentaties te interpreteren, het plaatsen van cijfers in de getallenrij, etc.): zoveel mogelijk proberen om mondeling te werken, kleurtjes te gebruiken, rekenmachine gebruiken als hulpmiddel.
 • Betreffende problemen bij het onthouden: een overzicht van de maaltafels gebruiken om oefeningen op te lossen.
 • Betreffende problemen op het vlak van aandacht en uitvoeren van zaken: de verschillende stappen die gemaakt worden bij het oplossen van een oefening ontleden en mondeling toelichten.
 • Betreffende problemen met logica en numerieke competenties: concrete bewerkingen voorstellen om zin te geven aan de wiskundige handelingen.