Nieuw schooljaar, nieuw begin!

Voor de schoolgaande jeugd was het afgelopen schooljaar op z’n minst gezegd woelig. Sommige leerlingen genoten van het zelfstandig verwerken van leerstof en de online lessen maar de meesten hadden erg veel moeite om zich aan te passen aan de nieuwe lesmethode.

 

Ook voor de leerkrachten was dit zeker geen evidente periode, waarbij zij op zeer korte tijd erg creatief moesten omgaan met de leerstof om hun leerlingen op een efficiënte manier alsnog zaken bij te brengen. Neem daarbij ook nog een sociaal isolement, afstudeer- en zomerplannen die in het water vielen en een grote portie onzekerheid over de toekomst en je kreeg een cocktail die het humeur van vele studenten tot een dieptepunt bracht.

Nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat, gaat dit voor velen logischerwijze gepaard met gemengde gevoelens. Enerzijds blijdschap om na een heel erg lange tijd terug (dagelijks) naar school te mogen gaan en dus opnieuw sociaal contact te hebben, anderzijds heerst er bij vele leerlingen en ouders stress over de huidige omstandigheden met de zogenaamde ‘code geel’ en de eventuele gevolgen van de pre-teaching. Dat de eerste schooldag niet zoals de afgelopen jaren zal verlopen, staat als een paal boven water. Als ouder zijn er echter verschillende zaken die je kan doen om je kind te helpen de overgang naar die bijzonder schooljaar te vergemakkelijken.

1. Maak de zaken bespreekbaar

In tijden van angst en onzekerheid is het belangrijk in gesprek te gaan met je kind zodat hij of zij een duidelijkheid heeft over de omstandigheden waarin hij of zij naar school zal gaan: zijn de klassen volledig? Zal hij of zij in de refter mogen eten? Moet iedereen een mondmasker dragen tijdens de les? Laat uw kind praten en vragen stellen over eventuele angsten die hij of zij heeft en probeer hem of haar zo goed mogelijk gerust te stellen door (indien mogelijk) concrete antwoorden te geven.

2. Help faalangst in te tomen

De online lessen en pre-teaching waren op het moment zelf een mooi initiatief, maar dit heeft als gevolg dat vele studenten bezorgd zijn niet de nodige kennis te bezitten om te kunnen volgen in het nieuwe schooljaar. Velen onder hen hebben ook geen examens gehad op het einde van het schooljaar en hebben zichzelf dus nooit kunnen toetsen. Dit zal zeker en vast gepaard gaan met de nodige stress en faalangst rond nieuwe leerstof: zal de leerkracht nog zaken herhalen van vorig jaar? Wat als ik niet kan volgen? Wat als iedereen het kan en ik niet?

Probeer je kind zo goed mogelijk te ondersteunen en gerust te stellen. Ze zijn niet de enigen in deze situatie, niemand is de laatste maanden van het vorige schooljaar op een normale manier naar school gegaan. De leerkrachten weten dit ook en zullen hier hoogstwaarschijnlijk rekening mee houden. Merk je dat de faalangst van je kind steeds erger wordt en verlammend begint te werken? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met het CLB of professionele ondersteuning te zoeken.

3. Spoor actief leerachterstand op en neem zo snel mogelijk initiatief om deze weg te werken

Voor leerlingen die het al moeilijker hadden op school, was het zelfstandig verwerken van leerstof vaak nog moeilijker dan voor anderen. Maar ook leerlingen die erg goede punten haalden, hadden soms moeite met bepaalde vakken of bepaalde onderdelen van vakken.

Merk je dat je kind echt niet mee is met een bepaald vak? Heb je het gevoel dat je kind even door het bos de bomen niet meer ziet omdat er erg veel op hem of haar afkomt? Ondersteun hem of haar dan actief van in het begin van het schooljaar door structuur te bieden en hem of haar extra uitleg te geven waar nodig. Is het moeilijker om voor bepaalde vakken te helpen? Onze gespecialiseerde coaches bij My Sherpa kunnen vakspecifieke begeleiding voorzien om te helpen de achterstand weg te werken en het nieuwe schooljaar zo vlotter en rustiger te laten verlopen. Dit kan zowel aan huis als op afstand (online).

4. Blijf in nauw contact met de school

Deze tip hoort samen met de vorige. Probeer actief betrokken te zijn bij de vooruitgang van je kind door onder andere naar het oudercontact te gaan. Heeft je kind moeilijkheden met bepaalde vakken? Aarzel dan zeker niet om persoonlijk contact op te nemen met de vakleerkrachten. In samenspraak met de leerkrachten kan je dan nagaan wat de verwachtingen zijn voor bepaalde vakken en hoe je kind dit best kan aanpakken.

5. Zorg voor een duidelijke structuur

Op dit moment blijft het moeilijk om lang op voorhand zaken in te plannen omdat de omstandigheden binnen een school op erg korte termijn kunnen veranderen. Maak daarvoor samen met uw kind een weekschema waar niet van kan worden afgeweken, ook als er opnieuw sprake zou zijn van thuisonderwijs en online lessen. Las dagelijkse momenten in waar uw kind actief met zijn schoolwerk bezig is. Maak ook gebruik van het weekend en voorzie bijvoorbeeld één voormiddag per weekend om huiswerk te maken en zich voor te bereiden op de nieuwe lesweek.

6. Blijf op de hoogte van de situatie en eventuele veranderingen

Zorg dat u steeds de juiste informatie heeft en blijf via de school op de hoogte van eventuele veranderingen in het programma of betreffende bepaalde veiligheidsmaatregelen. Dit kan uw kind voor een groot deel ontlasten van eventuele stress die hij of zij kan krijgen van een teveel aan informatie.

7. Maak voldoende ruimte voor ontspanning

De start van het nieuwe schooljaar zal zeker en vast de nodige stress met zich meebrengen. Zich kunnen ontspannen om alles even los te laten, is dus ook ontzettend belangrijk. Zorg dat uw kind voldoende frisse lucht heeft en uitgerust naar school gaat. Laat hem of haar ook voldoende ruimte om activiteiten te doen die hem of haar volledig ontspannen. Merk je dat je kind moeite heeft om de zaken los te laten en zichzelf ontspanning te gunnen? Maak dan een planning met concrete ontspanningsmomenten en volg dit op.

Met deze tips hopen we dat de start van het nieuwe schooljaar vlot zal verlopen. Wij wensen alle scholieren dan ook veel succes toe!

 

Diane Staelens

Pedagogisch Adviseur My Sherpa