Ontdek onze andere adviezen >

Studieorientering – Welke hogere studies kiezen?

Een juiste studiemethode laat toe om de onmisbare motivatie te hebben om zich hierop toe te leggen, om voldoende te studeren en om te slagen.

Veel leerlingen starten met studies die hen niet liggen. Ze zijn al snel niet gemotiveerd en verliezen vaak één of meerdere jaren voordat ze zich heroriënteren.

Een klassieke fout bij het kiezen van studies is om zich te richten op een universiteit om een trend te volgen, uit overtuiging, door sociale of familiale druk of door eliminatie. Het is belangrijk om rekening te houden met enkele parameters die objectiever zijn, om zich niet te vergissen.

Hierbij enkele belangrijke stappen.

Een beroepsdomein vastleggen

Sommige personen hebben een roeping, een passie of een beroep dat ze altijd al hebben willen uitoefenen. Als dit het geval is, is dit een voordeel en een uitstekend beginpunt.

Voor zij die nog op zoek zijn naar hun roeping, is een beroepsdomein bepalen waarin ze kunnen uitbloeien de eerste stap. Om dit te doen bestaat er een uitstekend hulpmiddel: de test van Holland.

De code van Holland of RIASEC laat toe om 6 types van mensen op het werk te identificeren:

  •      Realistisch: vooral een werker met de handen
  •      Intellectueel: een wetenschappelijke en analytische geest
  •      Artistiek: een kunstenaar
  •      Sociaal: helpt de anderen (psycholoog)
  •      Ondernemend: zakenman die blijk geeft van leiderschap
  •      Conventioneel: houdt van het respecteren van de richtlijnen die men hem geeft en het uitvoeren van regelmatige taken

 

U kunt de test van Holland zelf doen op volgende link: http://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest

Op de volgende link kan u de code van RIASEC (3 letters) ingeven die verkregen werd via de test van Holland, om een lijst te laten verschijnen van de gekoppelde beroepen: http://www.jobpersonality.com/persoonlijkheid-en-werk

We benadrukken dat de resultaten van deze test niet als dusdanig moeten worden aangenomen. Het is een hulpmiddel dat u kan doen nadenken over de in te slagen richting. De bekomen resultaten moeten gerelativeerd worden. Indien de voorstellen niet overeenkomen met de verwachtingen, is het goed om hier over na te denken en om de objectieve elementen te analyseren om erachter te komen of een beroep al dan niet geschikt is. Het geheel van deze reflecties zal toelaten om te komen tot de bepaling van een beroepsdomein.

 

Personen ontmoeten uit de gekozen beroepsdomeinen

Een goede manier om de eerste indrukken te toetsen, is het ontmoeten van personen die werkzaam zijn in de beroepssectoren die weerhouden werden. De meeste mensen zullen u met plezier meer informatie geven over hun werk, en sommigen zijn zelfs bereid om u mee te nemen naar hun werkplek om hen te volgen bij hun dagelijkse activiteiten. My Sherpa beschikt over een groot netwerk van coaches en oud-coaches: aarzel niet om ons raad te vragen. Het is waarschijnlijk de beste manier om een objectief oordeel te vormen over een beroep.

 

Een analyse van de scholen en universiteiten die een opleiding aanbieden in de lijn van de keuzes

Eens men een beroep of een beroepsdomein heeft gedefinieerd, is het makkelijker om te beslissen welke studies men zal aanvatten. Leg in de eerste plaats de locaties vast waar u zou kunnen studeren. Lokaliseer hierin de universiteiten, scholen en faculteiten die opleidingen aanbieden die in de lijn liggen van de beroepsdomeinen die u interesseren.

Verschillende criteria kunnen in overweging worden genomen bij de keuze van een universiteit. Hier volgen er enkele.

De toekomstmogelijkheden: sommige faculteiten bieden weinig toekomstmogelijkheden. Andere universiteiten of hogescholen zijn daarentegen erg gegeerd bij rekruteerders. Het is aangewezen om zich op voorhand in te lichten om verrassingen nadien te vermijden.

De vereisten: bepaalde faculteiten leggen een toelatingsexamen voor (ingenieursopleidingen, geneeskunde in Vlaanderen, …), andere vereisen een zeker beheersingsniveau voor bepaalde wetenschappelijke vakken (geneeskunde, handelsingenieur, …) of voor bepaalde talen (taal- en letterkunde, Germaanse talen, …). Dit element hoeft niet noodzakelijk belemmerend te zijn. U kan uw niveau indien nodig zeker verbeteren tijdens de 2 zomermaanden die voorafgaan aan de start van het academiejaar, of uzelf zelfs een voorbereidingsjaar gunnen, zodat u uw studies kan aanvatten met het vereiste niveau. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan een pedagogisch adviseur over de voorbereidingen op hogere studies.

De duur van de studies: dit is een parameter die toelaat om de eerste uitgevoerde selectie te verfijnen. Sommige mensen willen graag zo snel mogelijk starten met werken. Als u zich bijvoorbeeld wil begeven in de medische sector maar de duur van een studie geneeskunde u afremt, kan u bijvoorbeeld een studie verpleegkunde of kinesitherapie overwegen die korter is.
 

Praktisch voorbeeld

1ste stap van de studieorientering

U voert de  test van Holland uit en deze geeft als resultaat ISA : Intellectueel Sociaal Artistiek

Door gebruik te maken van een zoektocht van beroepen op basis van dit profiel, bekomt u meerdere resultaten.

2de stap van de studieorientering

U praat met uw omgeving over enkele resultaten en ontmoet enkele mensen uit de sector. Uiteindelijk weerhoudt u deze 2:

  •      Psycholoog (klinische psychologie)
  •      Arts (de specialisatie kan later nog gekozen worden)

Een dergelijke keuze geeft aan dat u zich in de medische sector wenst te begeven, maar deze twee studies zijn tamelijk verschillend en de keuze is niet vanzelfsprekend.

3de stap van de studieorientering

U kan een lijst van plus- en minpunten (naar uw gevoel) opstellen, die u zal helpen bij deze keuze :

 

Duur van de studiesVereistenToekomstmogelijkhedenMogelijke specialisatiesBalans
Psychologie ++ +++ + +7+
Geneeskunde + + +++ +++8+

Legende:  + houdt in uw ogen een nadeel in ++ normaal  +++ houdt in uw ogen een voordeel in

 

1ste scenario : u vindt dat de duur van de studies een element is dat in uw ogen van groot belang is, en u wenst de inspanning om uw niveau tijdens de zomer bij te werken niet te doen, u kiest voor psychologie.

2de scénario : u bemerkt dat de vereisten voor geneeskunde de belangrijkste rem zijn, maar dit is eveneens één van de elementen die u zelf kan beïnvloeden door u zo goed mogelijk voor te bereiden. U kiest dus voor geneeskunde maar u voorziet daarbij om uw niveau voor wiskunde en wetenschappen bij te werken tijdens de zomermaanden. My Sherpa kan u hierbij helpen.

4de stap van de studieorientering

U hebt beslist om een studie aan te vatten, maar u weet niet aan welke universiteit of hogeschool. Enkele opzoekingen op het internet zullen u toelaten om de scholen te identificeren die de opleiding aanbieden die u wenst te volgen. Neem kennis van de gedetailleerde programma’s. Aarzel niet om deze scholen of universiteiten te bezoeken. Sommige stellen opendeurdagen voor. Andere staan aan studenten van buitenaf toe om enkele lessen bij te wonen. U hoeft dan enkel hieruit nog een keuze te maken.

Nu hoeft u alleen nog maar de daad bij het woord te voegen.

Studieoriënterie bij My Sherpa

Tijdens de oriëntatie check-up voor het secundair onderwijs tracht een pedagogisch adviseur samen met de leerling zijn twijfels weg te nemen omtrent een mogelijke studiekeuze. Er wordt gekeken naar het profiel van de leerling en vervolgens worden verschillende denkpistes aangeboden.

Wenst u meer informatie, dan kan u contact opnemen met een van de pedagogische adviseurs!

 

CONTACTEER MIJ