Ontdek onze andere adviezen >

Studieoriëntering – Welke hogere studies kiezen?

De juiste studiemethode ontwikkelen laat toe om de motivatie op te doen om zich te houden aan je hoge studies, voldoende te studeren en om uiteindelijk te slagen.

Veel leerlingen starten met studies die hen niet liggen. Daardoor verliezen ze al snel hun motivatie én ook nog een of meerdere jaren vooraleer ze zich heroriënteren.

Een klassieke fout die gemaakt wordt bij het kiezen van studies is om zich te richten op een universiteit om een tendens te volgen, uit een bepaalde overtuiging, door sociale of familiale druk of door eliminatie. Het is belangrijk om rekening te houden met enkele parameters die objectiever zijn bij het maken van je keuze, om dergelijke situaties te vermijden.

Hierbij enkele belangrijke stappen.

Een beroepsdomein vastleggen

Sommigen hebben een roeping, een passie of een beroep in gedachte die ze altijd al hebben willen beoefenen. Als dit het geval is voor jou, heb je al een uitstekend startpunt om van te vertrekken.

Voor zij die nog op zoek zijn naar hun roeping, zal de eerste stap zijn om een beroepsdomein te bepalen waarin ze zichzelf zien uitbloeien. Om dit te doen bestaat er een goed hulpmiddel: de test van Holland.

De code van Holland of RIASEC definieert 6 types mensen in relatie met werk:

  •      Realistisch: werkt vooral met de handen
  •      Intellectueel: wetenschappelijke en analytische geest
  •      Artistiek: artistiek ingesteld, kunstenaar
  •      Sociaal: helpt de anderen (psycholoog)
  •      Ondernemend: zakenman die blijk geeft van leiderschap
  •      Conventioneel: houdt van het respecteren van de richtlijnen die men geeft en het uitvoeren van regelmatige taken

 

De test van Holland is toegankelijk, je mag het zelf doen via volgende link: http://www.jobpersonality.com/beroepskeuzetest

Op de volgende link kan je dan de verkregen RIASEC-code (3 letters) invoeren om een lijst te laten verschijnen van de hieraan gekoppelde beroepen: http://www.jobpersonality.com/persoonlijkheid-en-werk

We willen toch wel verduidelijken dat de resultaten van deze test niet als dusdanig moeten worden aangenomen. Het is een hulpmiddel dat jou kan doen nadenken over de richting die je wilt nemen in je studiecarrière. De bekomen resultaten moeten dus gerelativeerd worden. Indien de voorstellen niet overeenkomen met de verwachtingen, is het goed om hierover na te denken en om de objectieve elementen te analyseren om te achterhalen of een beroep al dan niet geschikt is voor jou. Het geheel van dat reflectiewerk zal jou in staat stellen om een beroepsdomein te bepalen die jou boeit.

 

Actieve professionals ontmoeten

Een goede manier om de eerste indrukken te toetsen, is het ontmoeten van personen die werkzaam zijn in de beroepssectoren die weerhouden werden. De meeste mensen zullen u met plezier wat informatie geven over het inhoud van hun beroep. Sommigen zijn zelfs bereid om jou mee te nemen naar hun werkplek om hen te volgen bij hun dagelijkse activiteiten. My Sherpa beschikt over een groot netwerk van coaches en oud-coaches: aarzel niet om ons raad te vragen. Het is waarschijnlijk de beste manier om een objectief oordeel te vormen over een beroep.

 

Het aanbod van hogescholen en universiteiten analyseren die overeenstemt met je keuze

Eens je een beroep of een beroepsdomein hebt gedefinieerd, is het makkelijker om te beslissen met welke studies je gaat beginnen. Leg in de eerste plaats de locaties vast waar je zou kunnen studeren. Lokaliseer hierin de universiteiten, scholen en faculteiten die opleidingen aanbieden die in de lijn liggen met de beroepsdomeinen die jou interesseren.

Verschillende criteria kunnen in overweging worden genomen bij de keuze van een universiteit:

De toekomstmogelijkheden: sommige faculteiten bieden weinig toekomstmogelijkheden. Andere universiteiten of hogescholen zijn daarentegen erg gegeerd bij rekruteerders. Het is aangewezen om zich hierover op voorhand in te lichten om verrassingen nadien te vermijden.

De vereisten: bepaalde faculteiten leggen een toelatingsexamen voor (ingenieursopleidingen, geneeskunde in Vlaanderen, …), andere vereisen een zeker beheersingsniveau voor bepaalde wetenschappelijke vakken (geneeskunde, handelsingenieur, …) of voor bepaalde talen (taal- en letterkunde, Germaanse talen, …). Dit element hoeft niet noodzakelijk belemmerend te zijn. Je kan jouw niveau indien nodig zeker verbeteren tijdens de 2 zomermaanden die voorafgaan aan de start van het academiejaar, of jezelf een voorbereidingsjaar gunnen, zodat je jouw studies kan aanvatten met het vereiste niveau. Aarzel niet om meer informatie te vragen aan een opleidingsmanager over de voorbereidingen op hogere studies.

De duur van de studies: dit is een parameter dat toelaat om de eerste uitgevoerde selectie te verfijnen. Sommige mensen willen graag zo snel mogelijk starten met werken. Als u zich bijvoorbeeld wil begeven in de medische sector maar de duur van een studie geneeskunde u afremt, kan u bijvoorbeeld een studie verpleegkunde of kinesitherapie overwegen die korter is.
 

Praktisch voorbeeld

1ste stap van de studieoriëntering

Je voert de  test van Holland uit en deze geeft als resultaat ISA : Intellectueel Sociaal Artistiek

Door gebruik te maken van een zoektocht van beroepen op basis van dit profiel, bekom je meerdere resultaten.

2de stap van de studieoriëntering

Je bespreekt een aantal resultaten met je omgeving en ontmoet enkele mensen uit de sector. Uit deze zoektocht weerhoud je volgende twee beroepen:

  •      Psycholoog (klinische psychologie)
  •      Arts (de specialisatie kan later nog gekozen worden)

Een dergelijke keuze geeft aan dat je jou in de medische sector wenst te begeven, maar deze twee studies zijn tamelijk verschillend van mekaar en de keuze is niet vanzelfsprekend.

3de stap van de studieoriëntering

Je kunt een lijst van plus- en minpunten opstellen, die jou zal helpen bij de keuze:

 

Duur van de studiesVereistenToekomstmogelijkhedenMogelijke specialisatiesBalans
Psychologie ++ +++ + +7+
Geneeskunde + + +++ +++8+

Legende:  + houdt in jouw ogen een nadeel in ++ normaal  +++ houdt in jouw ogen een voordeel in

 

1ste scenario: als je vindt dat de duur van de studies een element is dat van groot belang is, en dat je de inspanning niet wilt doen om jouw niveau tijdens de zomer bij te werken, kies je in dit geval eerder voor psychologie.

2de scénario : u bemerkt dat de vereisten voor geneeskunde de belangrijkste rem zijn, maar dit is eveneens één van de elementen die u zelf kan beïnvloeden door u zo goed mogelijk voor te bereiden. U kiest dus voor geneeskunde maar u voorziet daarbij om uw niveau voor wiskunde en wetenschappen bij te werken tijdens de zomermaanden. My Sherpa kan u hierbij helpen.

4de stap van de studieoriëntering

Je hebt beslist om een studie aan te vatten, maar je weet niet aan welke universiteit of hogeschool. Een zoektocht op het internet zal zeker helpen om de scholen te identificeren die de opleiding aanbieden die je wenst te volgen. Neem kennis van de gedetailleerde programma’s. Aarzel niet om deze scholen of universiteiten te bezoeken. Sommige stellen opendeurdagen voor. Andere staan aan studenten van buitenaf toe om enkele lessen bij te wonen. Je hoeft dan enkel hieruit nog een keuze te maken.

Nu hoeft er alleen nog maar de daad bij het woord te gevoegd te worden.

Studieoriëntering bij My Sherpa

Tijdens de oriëntatiecheck-up voor het secundair onderwijs tracht een opleidingsmanager samen met de leerling zijn twijfels weg te nemen omtrent een mogelijke studiekeuze. Er wordt gekeken naar het profiel van de leerling en vervolgens worden verschillende denkpistes aangeboden.

Wenst u meer informatie, dan kan u contact opnemen met een van de opleidingsmanagers!

 

CONTACTEER MIJ