Ontdek onze andere adviezen >

Het internationaal baccalaureaat: een hoogstaand en buitengewoon programma

Wilt u graag dat uw kind het internationaal baccalaureaat (IB) behaalt? Gaat hij naar een internationale school en wilt u zijn kansen op succes maximaliseren? In dit artikel wordt voor u de belangrijkste informatie gebundeld alsook enkele tips voor studenten die deze uitdaging willen aangaan.

Wat is een internationale school? 

Onder de term ‘internationale school’ verstaan we een onderwijssysteem dat gebaseerd is op een internationaal onderwijssysteem in een kosmopolitische omgeving. Op het einde van de rit wordt er een internationale baccalaureaat – test afgelegd. 

 

Deze scholen zijn voornamelijk bedoeld voor kinderen van gezinnen van buitenlandse herkomst, expats of tweetaligen. Deze families werken meestal voor internationale organisaties, buitenlandse ambassades, enzovoort. Daarnaast lopen er uiteraard ook een aantal jonge Belgen school. Deze laatsten willen graag de taal van de school leren of een internationaal erkend diploma behalen. Dit kan hen in staat stellen om universitaire studies in het buitenland te volgen of zich in te schrijven voor een opleiding in een land dat het IB erkent.

Het grote verschil tussen internationaal onderwijs en het klassieke Belgische systeem, is het diploma dat op het einde van de rit wordt behaald. In het Belgisch onderwijs krijgen leerlingen een diploma dat enkel in ons land erkend wordt. Dit in tegenstelling tot de studenten van de internationale scholen. Zij hebben tussen 16 en 19 jaar de keuze om het IB te behalen, wat erkend is over de hele wereld. Dit programma is verspreid over twee jaar en wordt aangeboden in drie talen: Engels, Frans en Spaans.

 

Vier zaken die u moet weten over het Internationaal Baccalaureaat

Wilt u uw kind maximale kansen geven om zich te ontwikkelen volgens een internationaal erkend curriculum op hoog niveau dat zich richt op kritisch denken en intellectuele nieuwsgierigheid? Hieronder vindt u de basisinformatie die u in staat kan stellen de sterke punten en uitdagingen die dit onderwijssysteem biedt, te evalueren.

1. Wie kan zich inschrijven voor het Internationaal Baccalaureaat?

Elke student tussen 16-19 jaar, ongeacht of deze afkomstig is van het land zelf of een ander land, die ingeschreven is in een internationale school, komt in aanmerking. 

 

Hoewel de internationale scholen vooral emigrante leerlingen tellen, is er ook een klein aantal binnenlandse studenten ingeschreven. Het is belangrijk te weten dat iedere leerling tussen 16 en 19 jaar, zich kan inschrijven in een internationale school om een IB te kunnen halen. Echter, houden deze scholen wel rekening met de resultaten van de leerling daar het niveau van deze instellingen erg hoog ligt. Bovendien zijn de plaatsen in de meeste scholen beperkt. Enkel de studenten met de beste resultaten worden toegelaten. Om aan de vereisten te voldoen, is het dus van belang dat uw kind nu reeds hoge cijfers haalt. Naast goede resultaten, dienen kandidaten een aanbevelingsbrief, een essay en een lijst van buitenschoolse activiteiten te bezorgen aan de school.

2. Hoe ziet het programma van het Internationaal Baccalaureaat er uit?

In tegenstelling tot het Belgische programma, omvat het IB-programma een breed scala aan cursussen, variërend van kunst tot toegepaste wetenschappen, alsook geavanceerde taalcursussen.

 

Het academisch programma voor het Internationaal Baccalaureaat werd iets meer dan 50 jaar geleden bedacht en is sindsdien regelmatig aangepast. De aanpak wijkt in grote mate af van het Belgisch systeem en maakt tegelijkertijd gebruik van een specifieke pedagogie: Montessori, Freinet of een gedifferentieerde pedagogiek. De internationale scholen hanteren een specifiek programma, geïnspireerd door de grondbeginselen van verschillende pedagogische benaderingen.

 

Het Internationaal Baccalaureaat bestaat uit zes basiscursussen. Alle studenten moeten verplicht volgende vakken volgen:

  • Een eerste taal op minstens C1-niveau;
  • Een tweede taal;
  • Een algemene opleiding aardrijkskunde, geschiedenis, filosofie, enzovoort;
  • (Toegepaste) wetenschappen;
  • Wiskunde;
  • Een artistieke cursus.

 

Deze cursussen kunnen op verschillende niveaus worden gegeven, afhankelijk van de interesses van de leerling. De helft van de cursussen wordt op verdiepend niveau gegeven, zodat de leerling zich hierin kan specialiseren. De andere vakken worden vrij algemeen gezien. Dit is een totaal andere aanpak dan ons traditioneel systeem.

Ten slotte dient de leerling een eindwerk te schrijven over een door hem gekozen cursus.

3. Hoe gebeurt de evaluatie?

De leerlingen van het Internationaal Baccalaureaat worden op verschillende manieren geëvalueerd alvorens zij hun diploma in handen krijgen. Dit gebeurt zowel intern als extern. 

 

Er zijn twee examenmomenten per jaar, in mei en november. Beide momenten kunnen dienst doen als inhaalmoment.

Evaluaties gebeuren zowel intern als extern. Examens van het type “academisch essay” worden begeleid en beoordeeld door externe examinatoren. De mondelinge en schriftelijke proeven worden door de interne leerkrachten afgenomen.

4. Wat na het Internationaal Baccalaureaat?

Met dit diploma op zak kunnen de studenten op universiteiten overal ter wereld studeren.

 

Ouders die hun kinderen inschrijven op een internationale school, doen dit om hun kind alle kansen te bieden en om ervoor te zorgen dat er later veel deuren voor hen opengaan. Het IB wordt in 75 landen en in meer dan 2200 universiteiten erkend. Bovendien willen deze scholen er werk van maken om studenten grondig voor te bereiden op het universitair systeem. Tijdmanagement, autonomie, bibliografieën opstellen, geavanceerde onderzoeksvaardigheden, het schrijven van een eindwerk, … Het zijn allemaal fundamentele vaardigheden die nodig zijn om te slagen voor het internationale baccalaureaat en binnen de universitaire wereld.

 

De sleutel(s) tot succes

1. Een efficiënte studiemethode ontwikkelen voor alle vakken

Om succesvol te kunnen slagen voor het IB, is het onvermijdelijk dat men een efficiënte studiemethode ontwikkelt om de grote hoeveelheden leerstof te verwerken. 

 

Zoals u reeds kon lezen, voorziet het IB een intensief programma. Het is heel belangrijk dat de student over een goede portie geduld, moed en vooral een goede aanpak beschikt. De laatste twee jaren bestaan uit groepswerken, verschillende testen, een eindwerk en vooral veel te kennen theorie. Het is essentieel dat de student zich bewust is van wat hij doet en vooral dat hij een eigen manier van werken ontwikkelt. Het is voor elke student, maar vooral voor een student van het IB, belangrijk dat hij een studieplanning kan opmaken en doelen op zowel korte, middellange als lange termijn kan opstellen. De student zal met regelmaat en efficiënt te werk moeten gaan. Ten slotte moet de student aan regelmatige zelfevaluatie doen, om zichzelf niet te veel te belasten en te zorgen dat hij alle leerstof goed bijhoudt.

2. Ontwikkel een uitstekend taalniveau

Omwille van de verschillende internationale achtergronden van de leerlingen, vormen deze scholen hun leerlingen in de verschillende culturen en willen zij vooral het aanleren van verschillende vreemde talen stimuleren. 

 

Het taalniveau van de internationale scholen ligt uiteraard hoger dan in de traditionele Belgische scholen. Sterker nog, bijna alle cursussen worden in een vreemde taal onderwezen, waarvoor een hoog niveau van deze talen vereist is. Als het taalniveau van een student te laag is, kan het voorkomen dat studenten niet altijd de gehele cursus begrijpen, zonder dat het gaat over echte inhoudelijke lacunes. Het zal dus belangrijk zijn om deze taalvaardigheden voldoende te trainen. Dit kan op verschillende manieren. Ten eerste is het belangrijk om los te komen van de cursus. Wij raden hierbij aan om bijvoorbeeld films of series in de originele versie te bekijken, een krant of een boek in een vreemde taal te lezen of naar de radio te luisteren. Het is ook belangrijk om de mondelinge vaardigheden te oefenen door de taal veel te spreken zonder bang te zijn om fouten te maken. We kunnen hiervoor aanraden om lid te worden van een chatforum waarbij je kan chatten met “native speakers”. Veel oefenen en geduld hebben is dus de boodschap. Het voldoende beheersen van een taal kan jaren duren.

3. Voorzie psychologische ondersteuning voor studenten van het IB

Naast een goede studiemethode en een goede inzet, kan psychologische ondersteuning van de studenten zeker een meerwaarde zijn. 

 

Het internationale baccalaureaat wordt niet zomaar behaald. Er is zeker twee jaar voorbereiding nodig om dit diploma te behalen. Elke student zal onvermijdelijk in periodes terechtkomen waarin hij het even niet meer ziet zitten. Op die momenten is het belangrijk de student voldoende psychologisch te ondersteunen. Het is belangrijk om hen aan te moedigen en te tonen dat men vertrouwen heeft in de capaciteiten van de student. Uit ervaring raden we zeker aan om hierin met uw kind aan de slag te gaan. Hij zal zich gehoord en ondersteund voelen, wat zijn motivatie ten goede komt. Tot slot, aarzel niet om successen te belonen en gun uw kind voldoende ontspanningsmomenten.

4. Ontwikkel een aantal praktische vaardigheden

De realisatie van een eindwerk, het schrijven van verschillende essays en tal van groepswerken vereisen een goede kennis van bepaalde computerprogramma’s.  

 

Het behalen van dit diploma, vereist een zekere knowhow. Studenten die zich inschrijven voor dit programma dienen essays en een eindwerk te schrijven, alsook deel te nemen aan verscheidene groepswerken. Al deze zaken vereisen enige beheersing van softwareprogramma’s zoals Word en Excel. Er wordt verwacht dat de student correct kan verwijzen in een bibliografie, relevant onderzoek kan doen naar een bepaald onderwerp en dat ideeën worden gecommuniceerd. Dit vereist veel werk en voldoende vaardigheden om dit snel onder de knie te krijgen.

Caroline Dewalque

Pedagogisch Adviseur My Sherpa

 

 

Nog vragen? Neem zeker contact met ons op!

My Sherpa biedt bijlesprogramma’s aan huis aan om studenten voor te bereiden op het Internationaal Baccalaureaat. Ook begeleidingen studiemethode of een evaluatiecheck-up behoren tot de mogelijkheden.
Een pedagogisch adviseur zal contact met u opnemen om samen de situatie van uw kind te analyseren, met u de verschillende mogelijkheden te bespreken en u een geschikt bijlesprogramma voor te stellen.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.