Een begeleiding Nederlands: goed begonnen is half gewonnen

Maakt uw kind nog steeds fouten op de dt-regel? Verloopt het schrijven van teksten niet vlot? Of zijn jullie anderstalig en gaat uw kind naar het Nederlandstalig onderwijs waarbij u  merkt dat het hier wat stroef loopt? Vraag uw pedagogisch adviseur naar een voorstel, dat gestoeld is op jarenlange ervaring, om u kind verder te helpen.

 

 

 

Verdieping in de Nederlandse grammatica en het zelf schrijven van teksten. Van onderzoek naar presentaties geven over allerlei onderwerpen. Van de analyse van Van den vos Reynaerde tot gedichten van Paul Van Ostayen en het begrip van het werkwoord ‘pallieteren’. Van het eerste tot het laatste jaar secundair onderwijs maken de leerlingen steeds meer kennis met de rijke inhoud van de taal van Vondel, waarbij het correcte begrip en gebruik van de taal steeds meer van belang zal zijn in alle vakken.

Merkt u dat uw kind worstelt met de Nederlandse spelling, de grammatica of bepaalde taalkundige begrippen? Of is uw kind anderstalig en heeft hij het Nederlands niet volledig onder de knie, waardoor zijn beheersing van de andere vakken moeizaam verloopt?

Wij blikken terug op een jarenlange expertise in een methode die voor u werkt. Onze pedagogische programma’s zijn aangepast aan elk kind. De coach die uw kind voor het Nederlands zal begeleiden werd hiervoor nauwkeurig geselecteerd. Enkel zo kan uw kind het beste begeleid worden in zijn parcours. Ook groepslessen Nederlands samen met een medeleerling behoren tot de mogelijkheden, evenals vakantiebegeleidingen.

In welke gemeente wilt u lessen volgen?