Wat volgt, zijn enkele tips speciaal voor u, beste ouders!

Terug naar school, dat geldt ook voor ouders. Huiswerk, het maken van de boekentas, toetsen en examens zijn vaak net zo stresserend voor ouders als voor hun kinderen.

Blijf positief!

Om te beginnen vermijdt u best uitspraken als «Dit jaar moet je écht je best doen », of « Gezien je je jaar overdoet, mag je geen fouten meer maken»,… Blijf positief en ga het nieuwe schooljaar zonder vooroordelen tegemoet. Zorg voor wat afwisseling of nieuwe input als u denkt dat uw kind wat extra motivatie kan gebruiken: een nieuwe hobby, het herinrichten van de kamer, een nieuw likje verf,…

Voer een regelmatig studieritme in, waarvan niet afgeweken kan worden

Las gedurende het schooljaar dagelijks een vast moment in waarop er enkel gefocust wordt op huiswerk, studeren en taken. Dit kan variëren van 15 tot 30 minuten per dag in het lager onderwijs, en een uur tot anderhalf uur per dag in het middelbaar.

Onderhoud contact met de school

Tracht aanwezig te zijn op het oudercontact. Als uw kind moeilijkheden ondervindt bij bepaalde vakken, contacteer dan de vakleerkrachten en ga na wat hun verwachtingen zijn en welke studiemethode zij aanraden.

Orden zijn werkplek

Creëer thuis een plekje waar je kind rustig kan werken en niet afgeleid wordt door andere gezinsleden. Zijn bureau moet netjes zijn, en vrij van een mogelijke afleiding zoals een computer, radio of televisie. Als uw kind een gsm heeft, vraag hem dan om er de gewoonte van te maken deze uit te zetten tijdens het maken van zijn huiswerk.

Maak gebruik van de weekends en vakanties

Weekends en vakantieperiodes geven ruimte om de geziene leerstof te herhalen en om eventuele achterstand weg te werken. Voer een werkritme in tijdens de weekends (bijvoorbeeld zaterdagochtend van 10 tot 12u) en eveneens tijdens de schoolvakanties indien dit nodig lijkt. Plan dit studeermoment bij voorkeur ‘s ochtends, omdat uw kind dan nog fris van geest is en beter leerstof kan opnemen, bijvoorbeeld vanaf 10 of 11u ‘s ochtends.

Moedig sportactiviteiten aan en zorg voor voldoende slaap

Door te sporten kan uw kind zijn energie kwijt en kan het zich uitleven. Bovendien vormt sport een uitstekende motivatie voor hem en zorgt het ervoor dat uw kind dieper kan slapen, hetgeen erg belangrijk is voor het onthouden van de leerstof.

Regelmatige evaluatiemomenten maar geen overmatige controle

Organiseer op regelmatige basis evaluatiemomenten met uw kind om de balans op te maken: wekelijks voor kinderen tot en met het derde middelbaar, om de drie weken voor kinderen uit het vierde middelbaar en ouder. Ga na hoe uw kind zich voelt op school, hoe zijn verstandhouding met de leerkrachten en met klasgenoten is. Luister naar hem en toon dat u er voor hem bent, zowel wat betreft het uitleggen van de leerstof, als voor hulp bij het organiseren en plannen van zijn huiswerk. Maar vermijd wel om hem constant te controleren wanneer hij zijn huiswerk maakt, en herinner hem er niet elke dag aan dat hij zijn huiswerk moet maken en dat hij goede resultaten moet behalen. Ook uw kind heeft nood aan ruimte, om op zijn eigen ritme te evolueren, maar ook om fouten te mogen maken.