Bijles wiskunde? Op jouw coach My Sherpa kan je rekenen!

Merkt u dat uw kind moeilijkheden ervaart bij het aanleren van de maaltafels of van de meetkunde? Verloopt het cijferen moeizaam? Samen met een pedagogisch adviseur bekomt u een goede oplossing waarbij uw kind persoonlijk wordt ondersteund.

 

 

 

In het lager onderwijs worden de leerlingen in contact gebracht met rekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, meetkunde, cijferen en vraagstukken. Ze moeten dan snel mee zijn met de leerstof omdat de leerkracht telkens verdergaat naar een andere onderwerp en de leerstof elk jaar moeilijker wordt. Wat een uitdaging!

Struikelt uw kind over de maaltafels? Heeft uw kind moeilijkheden met het switchen tussen optellen en aftrekken? Onze coaches wiskunde nemen de obstakels voor uw kind weg door de leerstof te herhalen en extra uitleg te voorzien, met vele oefeningen.

Onze bijlessen wiskunde aan huis bieden een pedagogie op maat van uw kind, waarbij de coach onder andere toont dat rekenen ook leuk kan zijn.

In welke gemeente wilt u lessen volgen?