Sur le pont d’Avignon? Allons-y, jouw coach Frans toont je de weg!

Merkt u dat uw kind moeilijkheden ervaart bij het aanleren van de Franse woordenschat en grammatica? Of durft hij niet te praten in de taal? Samen met de coach Frans start hij stap voor stap de ontdekking van Le Petit Prince.

 

 

 

In het lager onderwijs krijgen de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar hun eerste lessen Frans op school. De eerste woorden in het Frans worden gelezen, geleerd en gepraat. Ze moeten dan snel mee zijn met de leerstof om hun eerste zinnen te vormen. Dit door het toepassen van de eerste grammaticale regels die ze net geleerd hebben.

Struikelt uw kind over de vervoegingen van être of avoir? Heeft uw kind moeilijkheden met het switchen tussen de syntax van het Nederlands en het Frans? Onze coaches Frans gaan samen met uw kind de moeilijke onderdelen van de leerstof aanpakken.

Onze bijlessen Frans aan huis bieden een pedagogie op maat van uw kind. Heeft uw kind meer moeite met de spelling of de grammatica? Heeft hij/zij meer tijd nodig om de leerstof op te nemen? Onze pedagogisch adviseurs analyseren samen met u de situatie en bieden u een gepersonaliseerd programma met een van onze geselecteerde coaches.

In welke gemeente wilt u lessen volgen?