FAQ

Hieronder vindt u de vragen die vaak worden gesteld door de leerlingen of de ouders.

Hierbij zijn 2 opties mogelijk:

  • Een aanvraag online indienen via onze website. U wordt dan zo snel mogelijk gecontacteerd via mail of telefoon, afhankelijk van uw keuze bij de indiening.
  • Een tweede mogelijkheid is on onmiddellijk te contacteren door ons op te bellen.

Een pedagogisch adviseur van My Sherpa neemt met u contact op en analyseert de noden van de leerling. Deze analyse kan via telefoon gebeuren of tijdens een evaluatiebalans bij ons op kantoor.

De pedagogisch adviseur stelt een programma op maat voor, in functie van de te bereiken doelen en uw beschikbaarheden. Weet dat de lessen van maandag t.e.m. zondag kunnen worden gegeven, afhankelijk van jullie beschikbaarheden.

Vervolgens selecteert uw pedagogisch adviseur de coach die in aanmerking komt voor jullie begeleiding en geeft hij u een startdatum voor de lessen, dat gebaseerd is op uw beschikbaarheden.

Gedurende de hele begeleiding blijft My Sherpa ter jullie beschikking en volgt uw adviseur de begeleiding op. De pedagogische adviseurs neemt regelmatig contact op met de coach en met jullie om ervoor te zorgen dat jullie doelen bereikt worden.

> lees meer

De lessen kunnen op alle weekdagen en in het weekend plaatsvinden. Wij baseren ons op de beschikbaarheden van de leerling om de beste coach te selecteren die zowel in aanmerking komt voor de begeleiding alsook beschikbaar is op gewenste momenten.

De lessen worden aan huis of bij jullie op kantoor, overal in België, gegeven. Indien deze geen opties zijn, kan uw pedagogisch adviseur andere mogelijkheden vinden zoals bij de coach thuis of op een openbare plaats bijvoorbeeld (bibliotheek, enz.).

De coaches van My Sherpa worden geselecteerd, getest en opgeleid om jullie te begeleiden naar het succes.

Elke coach komt eerst op interview bij ons op kantoor.

Deze verplichte passage bij een van onze pedagogisch adviseurs evalueert drie criteria: de inhoudelijke kennis, de pedagogische vaardigheden en de capaciteit om een leerling te motiveren.

Ons team van coaches bestaat merendeels uit studenten die aan de universiteit of hogeschool studeren. Het andere deel van ons team bestaat uit afgestudeerden, actief binnen verschillende sectoren.

> Lees meer

Het voorgesteld programma is op maat van de situatie van de leerling. Weet echter dat My Sherpa sessies van 1u30 inplant voor kinderen uit het lager onderwijs en sessies van 2u voor het secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenen. Het belangrijkste doel is om een samenhangende lesduur vast te leggen volgens de te behalen doelstellingen voor elke sessie en om definitieve resultaten te verkrijgen.

U kan alle informatie over onze prijzen terugvinden op de pagina die hieraan is gewijd.

Na de analyse van jullie verwachtingen en de opstelling van het lessenprogramma, selecteert de pedagogisch adviseur zo snel mogelijk de beste coach voor jullie aanvraag. Meestal duurt de organisatie van de begeleiding tussen 2 à 5 werkdagen. Het volledig team van pedagogisch adviseurs werkt met zorg om u snel een programma op maat voor te stellen.

Uw pedagogisch adviseur doet zijn best om de beste coach te selecteren voor uw programma. U hebt dan drie sessies om van coach te veranderen als er een contactprobleem optreedt met de coach. U zet het programma voort met een andere coach van het team, zonder extra kosten.

De motivatie en het welzijn van de leerling zijn fundamentele aspecten in het succes van het programma. Indien, ondanks onze voorzorgsmaatregelen, de geselecteerde coach niet aan uw verwachtingen voldoet, aarzel dan niet om binnen de eerste drie lessen contact met ons op te nemen. Uw pedagogisch adviseur zal aandachtig naar de situatie luisteren en zo snel mogelijk bij u terugkomen met de suggestie om de begeleiding voort te zetten met een andere coach van het team, zonder extra kosten.

Ja. We werken steeds in de onderwijstaal van de leerling. We kunnen de begeleiding organiseren met een Franstalige of Engelstalige coach.

Ja. We bieden ook lessen aan voor groepen, of het nu gaat om remediëring, teamwerk op universitair niveau of professionele aanvragen. Vorm zelf uw groep (vanaf 2 leerlingen) waarvan elk lid  dezelfde doelen heeft, alsook hetzelfde niveau en neem contact met ons op om een programma op maat op te stellen.

De lessen kunnen per maand betaald worden.

De betalingen gebeuren via overschrijving en My Sherpa zorgt voor de uitbetalingen van de coaches. Op die manier zijn de betalingen veilig, legaal en kan u zich concentreren op uw lessen.

In geval van belemmering, moet u de coach zo snel mogelijk op de hoogte brengen dat de les niet doorgaat en samen een datum afspreken voor de inhaalles. U haalt de les ideaal binnen dezelfde week in om de regelmaat te behouden en het programma zo goed mogelijk te volgen. Is dit niet mogelijk? Geen probleem: u hebt tot een week na het einde van het programma om deze les in te halen. Na deze periode bent u de les helaas verloren.

U hebt zich geëngageerd aan een programma, maar in de loop van dit programma wilt u het veranderen? Als uw coach het nieuwe programma kan garanderen, zal uw pedagogisch adviseur met hem afstemmen om de nodige aanpassingen aan te brengen. Als het nieuwe programma het selecteren van een andere coach impliceert, wordt u niet geblokkeerd. My Sherpa zorgt ervoor dat de organisatie zo snel mogelijk wordt afgehandeld en vraagt u hiervoor een reorganisatiekost van 10%. U kan het programma ook op elk moment onderbreken. Niet-gegeven uren worden terugbetaald, met een annulatiekosten van 10% (met een minimum van 60 €).

Als de informatie al bekend was vóór de organisatie van de lessen, zal uw pedagogisch adviseur ervoor hebben gezorgd dat het programma wordt gepland met een coach die naar beide adressen kan gaan. In dit geval is er geen probleem. Echter, als de verhuizing tijdens de begeleiding gebeurt, laat het My Sherpa dan zo snel mogelijk weten, zodat uw adviseur de nodige aanpassingen kan doen. Als uw huidige coach helaas niet naar uw nieuwe adres kan gaan, zal My Sherpa de begeleiding zo snel mogelijk reorganiseren en u vragen om reorganisatiekosten van 10% te betalen.

De eerste oplossing is om te proberen, in samenspraak met de coach, een nieuwe planning op te maken. Is dit niet mogelijk? Dan moet u contact met ons opnemen zodat we de rest van de sessies kunnen organiseren met een andere coach van het team. Deze contractwijziging brengt een vergoeding met zich mee die gelijk is aan 10% van het bedrag van de overblijvende lessen.

Neem contact op met uw pedagogisch adviseur om hem op de hoogte te brengen van uw beslissing. U kan het programma op elk moment onderbreken. Niet-gegeven uren worden terugbetaald met een annulatiekost van 10% (met een minimum van 60 €).