Ontdek onze andere adviezen >

Dyslexie – Leesstoornis

Deze fiche maakt deel uit van ons algemeen dossier over leerstoornissen. Bij wijze van introductie worden enkele algemene principes die gerelateerd zijn aan leerstoornissen overlopen met daarnaast enkele tips voor de ouders.

In de praktijk

Bepaalde tekenen kunnen eventueel duiden op dyslexie, en de aandacht trekken van de ouders:

  • De leerling heeft moeite om te begrijpen dat geschreven of gesproken woorden in lettergrepen kunnen opgesplitst worden.
  • Moeite met het ontcijferen van woorden die hij nog nooit eerder gelezen heeft of woorden die niet bekend zijn.
  • Moeite om snel woorden te identificeren die vaak worden gelezen.
  • Er wordt traag, schokkerig gelezen en er worden vaak pauzes genomen.

 

Hoe mijn kind begeleiden in zijn schoolloopbaan

  • De leerling uitnodigen om luidop de instructies van de oefeningen te lezen, van de teksten die hij moet kennen en van de lessen die hij moet samenvatten en leren.
  • Regelmatig pauzes nemen tijdens het lezen zodat de leerling luidop kan herhalen wat hij heeft gelezen.
  • Het lezen ondersteunen met schema’s, tekeningen etc.
  • De leerling toestaan om zich eerder verbaal uit te drukken in plaats van schriftelijk wanneer hij zijn lessen herhaalt of wanneer hij de stappen opzegt die hij bij het maken van een oefening zet.
  • Luchtige, gestructureerde en getypte teksten presenteren.
  • Geen uitleg geven terwijl de leerling aan het lezen is om te vermijden dat de aandacht en het luisteren tegelijkertijd worden gestimuleerd.