Hoe werkt het?

Bijlessen aan huis volgens een methode die voor u werkt.

  1. Analyse van de situatie en doelstellingen

 

Een pedagogisch adviseur van My Sherpa neemt contact met u op om de noden van de leerling te analyseren. Wat is de huidige situatie van de leerling? Wat is het te bereiken objectief? Deze analyse gebeurt telefonisch, maar kan via een evaluatiecheck-up ook bij ons op kantoor plaatsvinden.

  2. Uitwerking van het coachprogramma

 

Uw pedagogisch adviseur stelt u een aangepast programma voor, dit op basis van uw voorwaarden en doelstellingen. De lessen kunnen ingepland worden van maandag tot en met zondag.

  3. Coachselectie

 

Uw pedagogisch adviseur selecteert de meest geschikte coach op basis van uw aanvraag en beschikbaarheden. De coaches van My Sherpa werden allemaal gerekruteerd na het afleggen van strenge selectietesten en worden door My Sherpa ondersteund en geëvalueerd.

  4. Opvolging van de begeleiding

 

Gedurende de volledige begeleiding verzekert uw pedagogisch adviseur de opvolging ervan en staat hij te uwer beschikking. Hij neemt op regelmatige basis contact op met de coach om te verzekeren dat uw beoogde doelen bereikt worden.