Ontdek onze andere adviezen >

Hoe van de blokperiode een succes maken?

De examens komen er aan, de stress stijgt en je stapel cursussen leek nog nooit zo onoverkomelijk? Heel normaal tijdens deze periode van het jaar, maar laat het je niet afschrikken! Organiseer jezelf en je zal slagen!

Het sleutelwoord: de voorbereiding

Neem om te beginnen een dagje om je cursussen te overlopen. Ga na of je nota’s volledig en in orde zijn en zoek de ontbrekende informatie indien nodig op bij betrouwbare bronnen. Dit is een cruciale stap, omdat je slaagkans afhangt van de kwalitieit van je cursusnota’s. Zonder een stevige basis is het onmogelijk om correct te studeren!

Neem een stap terug en plan je blokperiode

Een globale visie van wat je te wachten staat is essentieel om te beseffen welk werk er geleverd moet worden. Met een goed gemaakte planning kan iedere student met voldoende wilskracht het redden!

De nodige studietijd voor elk examen kan je op basis van zeer concrete criteria evalueren: de hoeveelheid leerstof, of het over theorie en/of oefeningen gaat, de kwaliteit van je nota’s…  Maar dat is niet alles! Jezelf goed kennen is van belang om een goede planning te maken. Evalueer je vorderingen in elke cursus, je interesse hiervoor, en je vermogen om deze te begrijpen. Houd indien nodig een proefdag waarop je werkt voor elk vak om je tempo te leren kennen. Maak vervolgens je planning op papier door je doelstellingen voor elke dag en elke week te noteren.

Kleine hint: aarzel niet om vakken af te wisselen. Het brein werkt het best met een gevarieerd dieet!
Laatste tip: de meeste studenten vinden dat ze ‘s ochtends productiever zijn, maar weet dat je intellectuele capaciteiten ook een piek bereiken voor het slapengaan. Dus denk er aan om een aantal notities te herlezen op dat moment.

Verzorg jezelf en profiteer van je vrije tijd!

Vergeet het niet: een dag telt slechts 24 uur! Gesteld dat je 8 uur slaapt en evenveel uren studeert, blijft er nog 8 uur over om je gedachten te verzetten! Voldoende beweging en frisse buitenlucht zijn heel belangrijk om te ontspannen en gemotiveerd te blijven. Het is reeds meermaals aangetoond dat deze ontspanning bevorderend is voor het studeren, en dat het minder vermoeiend is dan zich te installeren voor de televisie of achter de pc…
Geen betere manier om je voor te bereiden dan zelfbeoordeling.

Studeren is één ding, maar onthouden is nog iets anders.

Om je kennis te testen, kan je oefeningen of examens van de voorbije jaren opnieuw maken, de leerstof uitleggen aan je vrienden, of jezelf overhoren aan de hand van fiches met daarop vragen en antwoorden op de verschillende zijdes. Informeer jezelf over het type examen dat je te wachten staat zodat je niet voor verrassingen komt te staan, en test je kennis in functie hiervan. De aanpak voor een schriftelijk examen (wees er zeker van dat je de theorie voldoende onder de knie hebt om deze te kunnen omzetten in functie van meer praktijkgerichte vragen) is verschillend van de aanpak voor een mondeling examen (wees vertrouwd met de leerstof en wees zeker dat je alles begrijpt zodat je voorbereid bent op open vragen) of de aanpak voor een examen met meerkeuzevragen (wees aandachtig voor concepten die op elkaar gelijken maar kleine nuances kennen).

Verslik je niet in de grote hoeveelheid van de leerstof maar probeer alles duidelijk aanschouwelijk te maken in zijn geheel (een inhoudstafel met verschillende kleurmarkeringen kan hierbij zeker helpen!) en nog belangrijker, wees zeker dat je alles begrijpt! Test jezelf hierin door te zien of je de verbanden tussen de verschillende hoofdstukken van je cursus kan leggen. Stel jezelf in de plaats van je prof en probeer zoals hem of haar te denken en te anticiperen op de vragen die hij of zij zou kunnen stellen. Verlies hierbij zeker niet de doelstellingen van de cursus uit het oog, die de prof zeker tijdens de introductie van de cursus heeft bekendgemaakt. De structuur van de cursus is bovendien ook belangrijk: er is namelijk een reden dat een bepaald hoofdstuk voor of na een ander hoofdstuk komt.

Slaap voldoende en eet gezond!

Zorg dragen voor je eigen lichaam verhoogt de productiviteit van het studeren. Slechte eetgewoontes en slaapgebrek kunnen het concentratievermogen en het geheugen verminderen, hetgeen kan resulteren in vermoeidheid en onzekerheid. Voldoende slaap is onontbeerlijk en maakt het mogelijk de leerstof te kunnen opslaan. Bijgevolg is het zo dat minder slapen om meer te kunnen studeren een misvatting is en dus zeker niet werkt! Het is net het omgekeerde: voldoende slapen helpt om vervolgens beter te kunnen studeren. Heb je zelf geen tijd om uitgebreid te koken? Geef dan de voorkeur aan eenvoudig te bereiden gerechten, of vraag aan je familie om enkele maaltijden te maken die je zelf kan opwarmen. Eet zo gevarieerd en evenwichtig mogelijk, en bovenal, drink voldoende water!

D-Day

Last van stress? Dat is volkomen normaal. Maar je hoeft niet te panikeren! Hieronder enkele tips die jou kunnen helpen om alle geluk aan je zijde te hebben wanneer de grote dag aanbreekt:

  • Voor een schriftelijk examen: lees aandachtig de opgave. Elk woord is belangrijk. Stoppen met lezen na het derde woord en denken « Bingo! Het antwoord staat in hoofdstuk 4 », om je vervolgens te storten op het formuleren en neerschrijven van een antwoord, dat is de foute aanpak! Het is namelijk zo dat het vervolg van de opgave belangrijke verduidelijkingen kan bevatten, die jou zullen helpen om binnen de gevraagde context te kunnen antwoorden. Beperk je antwoord tot wat gevraagd wordt, en schrijf niet de volledige cursusinhoud neer om aan te tonen dat je voldoende hebt gestudeerd: het is niet de taak van de leerkracht om de nodige informatie te selecteren uit de « roman » die je hebt neergeschreven. Denk er ook aan jouw antwoord goed te structureren en eventueel te ontleden in sub-delen. Bij wetenschappelijke vakken dien je elke tussenstap in jouw antwoord te verklaren en formuleer je steeds het eindantwoord alsook eventuele tussenantwoorden. Heb je totaal geen idee hoe je aan een bepaalde vraag moet beginnen? Treuzel dan niet en ga verder met de volgende vraag!

 

  • Voor een mondeling examen: hou steeds rekening met de specifieke werkwijze van jouw leerkracht. Probeer de vooropgestelde tijd zo goed mogelijk in te delen. Let op je uitspraak: praat niet te snel, noch te stil en articuleer voldoende. Ook je houding is belangrijk: vermijd onnodige bewegingen en kijk steeds naar degene die jou ondervraagt. Neem hierbij een rechte houding aan, zodat je zelfvertrouwen uitstraalt!
    Als mondelinge examens je stress bezorgen, oefen dan om hardop te antwoorden op vragen die een vriend(in) je kan stellen.
    Hou in je achterhoofd dat het doel van een mondeling examen is om aan te tonen dat je de leerstof beheerst en dat je de essentie van de cursus begrijpt. Woord voor woord antwoorden zoals het in jouw cursus staat, zal niet werken bij een mondeling examen. Antwoorden mogen dan wel vrijer zijn, maar ze moeten bedachtzaam geformuleerd worden en dienen jouw globale visie over de cursus te benadrukken, zonder buiten de grenzen van de leerstof te gaan.

 

  • Voor een meerkeuze-examen: lees aandachtig de instructies! Je zal er aanwijzingen in vinden als « duid alle goede antwoorden aan » of « kies het beste antwoord ». Het zou jammer zijn moest je deze kleine, maar belangrijke aanwijzingen over het hoofd zien! Overloop een eerste keer de vragen: antwoord op de vragen die jou duidelijk lijken, plaats een « ? » naast de vragen die extra aandacht verdienen en plaats eventueel een « x » naast de vragen waar je geen antwoord op weet. Herbekijk vervolgens de « ? ». Indien de meerkeuzevragen met giscorrectie worden beoordeeld (een slecht antwoord = -1), antwoord dan enkel wanneer jouw overpeinzingen leiden tot een duidelijk antwoord. Tel vervolgens het aantal antwoorden dat je reeds hebt gevonden en ga na wat het risico is als je op de overige vragen een antwoord tracht te geven. Indien de meerkeuzevragen niet met giscorrectie worden verbeterd, is het altijd beter om proberen te antwoorden op een vraag, dan om helemaal geen antwoord te geven. Ga bijgevolg verder met eliminatie.

De bal ligt in jouw kamp!