Onze coaches

Onze coaches maken integraal deel uit van ons team. Zij werden geselecteerd, getest en opgeleid volgens de methode van My Sherpa om u naar uw doel te begeleiden.

 

Face-to-face selectie

Elke coach komt langs bij één van onze pedagogisch adviseurs voor een sollicatiegesprek.

Dit is een onmisbare stap in het proces om coach te worden, want hier kijken we naar hun vakkennis, hun pedagogische vaardigheden en de competentie om een leerling te kunnen motiveren.

Kennis

Elke coach krijgt tijdens de sollicitatie één of meerdere testen gelinkt aan de geselecteerde vakken, waarbij hun vakkennis wordt ondervraagd.

Deze fase is verplicht omdat het ons in staat stelt om zeker te zijn dat onze coaches de nodige materie volledig beheersen.

Deze schriftelijke testen werden opgemaakt met het oog op succes, waarvoor een perfect begrip van de theorie onmisbaar is.

Pedagogie

Om coach te worden bij My Sherpa is het belangrijk dat je thuis bent in een pedagogische aanpak.

Tijdens het gesprek worden onze coaches mogelijke situaties voorgelegd waar ze dienen aan te tonen hoe ze hiermee zouden omgaan. Er wordt hen dan gevraagd om een bepaald deel van de leerstof uit te leggen in een specifieke context.

Vervolgens gaat een pedagogisch adviseur na of de kandidaat voldoende competenties heeft om zich gemakkelijk op het niveau van de leerling te plaatsen om vooruitgang te kunnen boeken.

Motivatie

Een coach van My Sherpa is een ware motivator! Hij moet zich kunnen aanpassen aan zijn leerling, hem aanmoedigen en zijn doelen weten te definiëren.

Tijdens het selectiegesprek wordt er ook bij elke kandidaatcoach gekeken naar de capaciteit om een leerling te motiveren, want motivatie is een sleutelelement in het bereiken van succes.

 

Opgeleid volgens de methode van My Sherpa

 

Elke geselecteerde coach werd opgeleid volgens de methode van My Sherpa.

Een coach leert op die manier de algemene aanpak van My Sherpa kennen. De pedagogische tools worden hem op dat moment getoond en uitgelegd.

Stap voor stap wordt hen een methode aangebracht om de lacunes weg te werken bij hun leerlingen. Ze leren hierbij ook hoe ze een werkmethode moeten ontwikkelen die aangepast is aan elke leerling die ze begeleiden. De coaches krijgen hierbij ook verschillende tips aangereikt om de motivatie bij hun leerling aan te wakkeren.

Onszelf blijven vormen en steeds op de hoogte zijn van de meest relevante informatie kenmerkt op zijn beurt ook onze aanpak. In die geest ontwikkelden wij pedagogische hulpmiddelen die ter beschikking staan van onze coaches. Op deze manier kunnen de coaches hun coaching aanpassen aan verschillende leermoeilijkheden die het leren soms kunnen bemoeilijken (dyslexie, ADHD, dyspraxie, …). Ook voor de begeleiding van professionelen kunnen coaches beroep doen op de nodige hulpmiddelen om hun begeleiding te onderbouwen. Taalcoaches krijgen bijvoorbeeld de nodige middelen aangereikt om een taal goed aan te leren.

 

De opvolging

Onze coaches worden doorheen hun hele parcours door de pedagogisch adviseur begeleid en ondersteund.

De pedagogisch adviseur coacht de coaches om hen te helpen in hun evolutie als begeleider. Tijdens elke begeleiding worden er regelmatige feedbackmomenten ingelast waarbij we zowel ons oor te luister leggen bij de leerling en zijn ouders, als bij de coach zelf. Op die manier kan de pedagogisch adviseur ook een constructief verhaal aan coaching overbrengen naar de leerling.