Dysorthografie en dyspraxie – schrijfstoornis

In ons algemene dossier kan u ook informatie raadplegen over andere leerstoornissen. Naast enkele basisprincipes kunnen ouders er ook tips terugvinden.

In de praktijk

Bepaalde tekenen kunnen eventueel duiden op een schrijfstoornis, en de aandacht trekken van de ouders:

  • Moeilijkheden in het schrijven: trillen tijdens het schrijven, onregelmatig schrift,…
  • Spelfouten en problemen met de grammatica.
  • Weinig uitgewerkte opstellen (korte, gedesorganiseerde, onvolledige, weinig ontwikkelde en moeilijk te begrijpen teksten, negeren van taalregels, etc.).
  • Moeilijkheden om een planning op te maken en om zijn werk te organiseren.
  • Lezen gebeurt traag en niet vloeiend (neiging om lettergrepen of woorden over te slaan of woorden uit te vinden).

 

 

Hoe mijn kind begeleiden in zijn schoolloopbaan

  • Erop letten dat de leerling zo min mogelijk thuis opschrijft om te vermijden dat zijn leren benadeeld wordt door zijn schrijfstoornis.
  • De leerling aanraden om de nota’s van een klasgenoot te kopiëren indien hij te traag noteert. Het is beter om in de klas goed te luisteren en de notities thuis over te schrijven, dan onvolledige cursussen te hebben.
  • Geen uitleg geven wanneer de leerling aan het schrijven is.
  • Het gebruik van een computer aanmoedigen om zijn schrijfmoeilijkheden te omzeilen.
  • Dysorthografie en dyspraxie kunnen ook moeilijkheden bij het lezen met zich meebrengen. De voorgestelde tips met betrekking tot dyslexie kunnen dus ook toegepast worden bij een schrijfstoornis.