Onze bijlessen chemie voor leerlingen van het secundair onderwijs

Uw kind is wat verloren bij de betekenis van protonen, neutronen en elektronen? Of de berekening van molaire massa is niet zijn sterkste kant? Bijles chemie kan uw kind helpen om een beter begrip op te bouwen van het vak en hem of haar te helpen toewerken naar een mooi resultaat.

 

 

 

Als leerling wordt je in het secundair onderwijs met vele nieuwe vakken en leerstof geconfronteerd. Chemie pronkt ook mooi op dat lijstje.

Het begrip dat alles en iedereen is opgebouwd uit atomen, en hoe dergelijke atomen zijn opgebouwd, is lang niet voor de hand liggend, net zomin als de andere onderdelen die tijdens de les chemie worden behandeld. Het is één van de vakken waar er van je wordt verwacht dat je zowel de theorie goed begrijpt als deze kennis goed kan toepassen in de praktijk.

Merkt u dat uw kind hier duidelijk mee worstelt? Onze coaches My Sherpa worden volgens de methode van My Sherpa opgeleid en kunnen uw kind helpen om zijn weg terug te vinden. Ze begeleiden hem graag naar zijn doel. De coach zal daarbij de theorie hernemen en extra uitleg voorzien om deze toegankelijker te maken, alsook vele oefeningen maken, zodat uw kind zijn praktische vaardigheden kan uitbreiden.

In welke gemeente wilt u lessen volgen?