Hoogbegaafde kinderen en intellectueel vroegrijpe kinderen

Deze pagina maakt deel uit van meerdere pagina’s over leerstoornissen. Bij wijze van inleiding worden hier enkele algemene principes besproken en tips gegeven voor de ouders. 

In de praktijk

Bepaalde tekenen kunnen de aandacht van de ouders trekken:

 • Algemene gedachten: het kind heeft veel ideeën in zijn hoofd en dit kan een gebrek aan organisatie veroorzaken..
 • Automatisch redeneren waardoor de leerling zaken moeilijk kan uitleggen, rechtvaardigen of beargumenteren.
 • Enorme capaciteit om te memoriseren, moeiteloze opname van alles wat gezien of gehoord wordt. Dit kan problematisch zijn op school indien er iets anders dan letterlijke herhaling wordt gevraagd.
 • Grote nieuwsgierigheid (onophoudelijk vragen stellen).
 • Snel en autonoom leren.
 • Overgevoelig, emotioneel en empatisch ten aanzien van anderen. De leerling kan op dit niveau vaak verschillen van zijn omgeving.
 • Zin voor het ontdekken, experimenteren en creëren.
 • Uitzonderlijke motivatie voor complexe taken en uitdagingen.
 • Kritische geest die ontwikkeld is en grote gevoeligheid voor onrecht.
 • Uitzonderlijke gave voor het spreken en moeilijkheden bij het schrijven.
 • Onverwacht patroon qua aandacht. Moeten soms verschillende zaken tegelijk doen om aandachtig te blijven.
 • Zoekt contact met oudere kinderen of volwassenen.
 • Beproeft voortdurend de grenzen van zijn omgeving, wat conflictsituaties met leerkrachten en ouders kan veroorzaken.
 • Neiging om steeds zijn gelijk te krijgen en om zijn standpunt op te leggen.
 • Moeite om zich aan het werk te zetten aangezien de leerstof als gekend wordt beschouwd, ook al is dit niet steeds het geval.

 

Hoe mijn kind begeleiden in zijn schoolloopbaan

 • De leerling helpen om zijn eigen functioneren te begrijpen, evenals het functioneren, de verwachtingen en de vereisten van de school.
 • Een precies en veilig kader scheppen met duidelijke regels voor het schoolwerk en discussies.
 • De leerling continu motiveren door het leren om te zetten naar een bron van plezier.
 • Het waarom van zaken uitleggen.
 • Uitleggen en tonen aan de leerling dat men hem respecteert zoals hij is.
 • Een aangepaste didactiek hanteren, aangepast aan de leerling en rekening houdend met zijn uniciteit, zijn sterktes en zwaktes, zijn interesses, zijn cultuur, zijn bekwaamheden om te werken, zijn motivatie, zijn kennis en vaardigheden, zijn leerstijl, etc.
 • De grote nieuwsgierigheid van de leerling bevredigen door hem toegang te geven tot veel informatie.
 • De leerling voorstellen om zich samen in bepaalde leerstof te verdiepen.
 • De leerling aanmoedigen om deel te nemen aan creatieve activiteiten.
 • Uitdagingen, complexe oefeningen voorstellen aan de leerling.