Leren kan je leren

Bij de start van het middelbaar ervaren veel leerlingen dezelfde moeilijkheid: het ontbreken van eentudiemethode. Om de overgang te vergemakkelijken en structuur aan te brengen in de nieuwe manier van les krijgen en studeren, is een efficiënte studiemethode onmisbaar.

 

 

 

Vanaf het secundair onderwijs is het belangrijk om gestructureerd te werken. Het is van belang om een efficiënte studiemethode toe te passen bij elk vak: wiskunde leer je bijvoorbeeld helemaal anders dan Frans. Wat een uitdaging!e geselecteerde coaches voor studiemethode helpen uw kind bij het plannen, samenvatten, organiseren en aanbrengen van structuur. Ze helpen uw kind bij het studeren, bij het voorbereiden van de examens en passen de inefficiënte studiemethode aan door een eigen, efficiënte studiemethode aan te leren.

Heeft uw adolescent moeilijkheden met het organiseren van zijn cursussen? Of is hij hier niet gemotiveerd genoeg voor? nze coaches zijn jong en dynamisch, wat het contact gemakkelijker maakt, en zijn een uitstekende hulp voor uw kind.

In welke gemeente wilt u lessen volgen?