Leer meer over de aarde in al zijn verscheidenheid

Het belang van de impact van de bevolkingsdichtheid in China op onze wereld gaat aan uw kind volledig voorbij? Gaat de platentektoniek volledig het petje te boven? Extra ondersteuning na school door een aardrijkskunde leraar kan ware verschuivingen teweegbrengen, waardoor uw kind dit vak beter zal beheersen.

 

 

 

Aardrijkskunde is een zeer complex vak want je komt met je diverse materie in aanraking. Je moet in dit vak veel verbanden leren leggen tussen wetenschappen, geologie, politiek, ecologie, biologie, enzovoort.

Een Pedagogisch Adviseur helpt jullie graag verder en analyseert welk programma het meest geschikt is voor uw kind. Wij doen beroep op onze jarenlange expertise om uw kind het beste verder te helpen en zijn doelen te helpen bereiken.

Wij bieden meerdere mogelijkheden aan waarbij we steeds rekening houden met de eigenheid van de leerling. Bijlessen aardrijkskunde bestaan uit een één-op-één samenwerking met uw kind. De coach geeft meer uitleg  en voorziet ook toepassingen om verbanden te leren leggen. Diezelfde zaken komen ook aan bod tijdens onze groepslessen aardrijkskunde waarbij uw kind en een (of meerdere) medeleerling(en) samen met een coach aardrijksunde de lessen volgt. Zou uw kind graag tijdens de vakantieperiode(s) de leerstof herhalen en inoefenen? Bijlessen tijdens de vakantie zijn hierbij een grote hulp om aardrijkskunde onder de knie te krijgen.

In welke gemeente wilt u lessen volgen?