Bijles biologie? Een leerrijk groeiproces!

De spijsvertering, de werking van de hersenen, voortplanting bij planten, of fotosynthese? Blijven deze termen een groot mysterie voor uw kind? Geraakt uw kind minder gemotiveerd naarmate de lessen vorderen? Samen met een coach biologie van My Sherpa kan uw kind op een vlotte manier biologie leren het vak goed leren beheersen. De coaches van My Sherpa helpen jou naar jouw doel.

 

 

 

De leer van het leven en het levend organisme komt uitgebreid aan bod in de vakken biologie en weet ook zijn plaats op te eisen in het vak natuurwetenschappen. Het leert ons de werking en het belang van het leven dat ons omringt en toont ons bijgevolg hoe belangrijk de zorg om onze aarde is om elke levend organisme te behouden.

Lijkt biologie oefenen en biologie leren voor uw kind een zware opdracht? Zeggen de genetica volgens Mendel, de evolutietheorie van Darwin, of het principe van de vaccinatie uw kind maar weinig? Neem contact op met uw Pedagogisch Adviseur en wij bekijken samen met u welk programma het meest geschikt is voor uw kind.

Tijdens de bijlessen biologie gaat een coach één-op-één met uw kind aan de slag om meer uitleg te geven bij het vak biologie en dit goed in te oefenen. Ook groepslessen voor biologie zijn mogelijk, waarbij uw kind en een (of meerdere) medeleerling(en) samen met een coach aan de slag te gaan. Zou uw kind graag tijdens de vakantieperiode(s) de leerstof herhalen en inoefenen? Bijlessen tijdens de vakantie kunnen helpen om biologie beter te begrijpen.

In welke gemeente wilt u lessen volgen?