Bijlessen economie: dat loont!

Economie: je leest erover in de krant, je ervaart het wanneer je gaat winkelen en je moet er misschien ook wel over leren op school. Vind je het nogal moeilijk om economische principes onder de knie te krijgen of kan je geen economische vraagstukken oplossen? Met bijlessen lukt dit ongetwijfeld wel!

 

 

 

Leerlingen uit het secundair onderwijs komen meestal in het derde of vierde middelbaar voor het eerst in aanraking met de economische wetenschappen. Zijn termen als “markt”, “kapitaal” en “rentevoet” moeilijk om te studeren voor jou of ligt het tempo op school te hoog? Onze coaches kunnen jou in een begeleiding aan huis verder helpen.

Vaak bevatten de lessen economie nogal abstracte begrippen. Een coach economie kan jou helpen die terminologie duidelijker te maken, waardoor je ze ook makkelijker kan instuderen. De coach helpt jou met jouw persoonlijke moeilijkheden bij het vak, maakt met jou samenvattingen en beantwoordt jouw vragen. Kortom: hij of zij helpt jou waar nodig is.

Ben je bang dat je het principe van vraag en aanbod nooit onder de knie zal krijgen of dat je nooit zal weten wat inflatie betekent? Een coach van My Sherpa werkt met jou naar een oplossing voor al je moeilijkheden. Binnenkort heb jij het monopolie op alle economische kennis!

In welke gemeente wilt u lessen volgen?