Samen met een coach je wetenschappelijke vaardigheden verbeteren.

Heeft uw kind moeilijkheden met natuurwetenschappen? Zijn biologie, fysica en chemie niet zijn favoriete vakken, of lukt het niet de leerstof onder de knie te krijgen? Dankzij bijlessen zal uw kind de relevantie van de verschillende natuurwetenschappen leren kennen.

 

 

 

In het  secundair onderwijs krijg je voor het eerst diepgaander te maken met de vakken biologie, fysica en chemie. Deze vakken, samen gebundeld onder de noemer natuurwetenschappen, worden door veel leerlingen als moeilijk ervaren, niet zelden omdat ze over te weinig natuurwetenschappelijke kennis en inzichten beschikken.

Een coach van My Sherpa helpt je bij het ontwikkelen van je wetenschappelijke vaardigheden en laat de leerling kennismaken met de verschillende natuurwetten. Al doende leert men het belang van de natuurwetenschappen kennen, zowel voor je persoonlijk leven als voor de maatschappij in het algemeen.

De leerling zal samen met de coach oefeningen maken en zo de theorie beter begrijpen. Deze praktische vaardigheden kunnen ook aangeleerd worden tijdens groepslessen natuurwetenschappen , samen met medeleerlingen. Bijlessen tijdens de vakantieperiodes kunnen een ideale opfrissing van de geziene leerstof bieden.

In welke gemeente wilt u lessen volgen?