Onze bijlessen Nederlands in Westmalle: ik leer en jij leert, samen leren wij de taal!

Nederlands onder de knie krijgen? Schrijven zoals Dirk Bracke, de dt-regel beheersen of een rijke woordenschat hebben? Bijles kan helpen. Afhankelijk van het doel en het niveau van de leerling zal de Pedagogisch Adviseur een analyse maken om u een persoonlijk programma voor te stellen. Ontdek onze bijlessen in Westmalle !

 

 

 

In het lager onderwijs krijgen alle leerlingen de basis van de Nederlandse taal aangeleerd. Heeft uw kind moeite met de dt-regel? Of, weet hij niet wanneer hij welke voorzetsels moet gebruiken? Extra oefeningen kunnen helpen!

Het Nederlands wordt in het secundair onderwijs verder uitgediept. Een correct taalgebruik wordt ook steeds belangrijker in elke les. Onze bijlessen voorzien hierin een belangrijke ondersteuning en kunnen zowel de vorm aannemen van inhaallessen als remediëringslessen indien er meer oefening is gewenst om op niveau te komen.

In het hoger onderwijs is taal niet weg te denken. Is het nu bij een mondeling examen, een stage of een paper die je moet inleveren, er wordt streng gekeken naar hoe je taal gebruikt.

Ook voor volwassenen organiseren wij bijlessen Nederlands. Tijdens deze lessen kan je begeleid worden door een coach die jouw Nederlands verbetert of jou de taal aanleert.

Onze privéleraren in Westmalle

Onze privéleraren werden volgens strikte criteria geselecteerd. Ons team in regio Westmalle is thuis in verschillende disciplines. Of jullie zich in Westmalle bevinden of in de bredere regio van Westmalle, onze coaches verplaatsen zich tot bij u thuis. Neem contact met ons op zodat we samen een aangepast programma kunnen opstarten.