6 tips voor een goede studiemethode tijdens de coronamaatregelen

Plannen, organiseren en samenvatten. Het zijn cruciale tools die bijdragen tot een goede en efficiënte studiemethode. Even belangrijk is de manier waarop de leerling de leerstof instudeert, herhaalt en zichzelf toetst. Een goede studiemethode vinden is voor een leerling altijd belangrijk, maar nooit evident. Veel jongeren ondervinden hier in een ‘doorsnee schooljaar’ moeilijkheden mee. En wat nu als dat schooljaar heel anders verloopt dan het ooit gedaan heeft?

 

étudie covid

 

Studenten zijn meer dan ooit op zichzelf aangewezen om te leren studeren, maar ze hebben tegelijkertijd minder houvast. Geen leerkracht aan de bank die uitleg kan geven, geen vrienden om tijdens de speeltijd vragen aan te stellen en geen klaslokaal dat alle aandacht vasthoudt. Lees hier de beste manieren van My Sherpa om je studiemethode te verbeteren, met extra tips voor het afstandsonderwijs.

1 Toets jezelf

Jezelf toetsen is een zeer effectieve studiemanier. De student kan gebruik maken van geheugenkaartjes of de voorbeeldvragen op het einde van een studieboek om zichzelf te toetsen. Zo’n ‘oefentests’ zorgen ervoor dat je de leerstof beter onthoudt. Deze methode prikkelt namelijk zowel het korte- als het langetermijngeheugen.

Op afstand? Spreek af met vrienden om elkaar (online) te toetsen. Zo herhaal je samen de leerstof en leer je zonder twijfel bij uit elkaars antwoorden. En na een lange dag studeren, heb je ook je ook wat sociaal contact.

Tip: Cornell-notitiesysteem: Maak tijdens de les je aantekeningen en noteer tegelijkertijd in de marge enkele trefwoorden en vragen die je jezelf stelt. Je kan jezelf dan later overhoren door de aantekeningen te bedekken en de genoteerde vragen te beantwoorden of de trefwoorden toe te lichten.

 2 Spreid studiemomenten

Wanneer we studeren, zijn we geneigd om alles op zeer korte termijn te memoriseren. Vaak gebeurt dit net voor een toets of examen of tijdens ‘de blok’. Dit vergt een zware inspanning van onze hersenen. Het is veel efficiënter en minder uitputtend om op gespreide momenten en over een langere periode te studeren. Je merkt ook dat leerstof op die manier beter blijft hangen. Prop in je studieplanning dus niet al je studiewerk in enkele weken. Maak gebruik van het volledige semester om leerstof te verwerken.

Op afstand? Alleen starten met studeren terwijl er veel andere dingen te doen zijn, is niet evident. Creëer voor jezelf sociale controle door met (enkele) vrienden een studiegroepje op te richten. Maak een planning en spreek af wanneer je welk vak studeert. Naderhand kan je de leerstof samen overlopen.

Tip: Studieboeken bundelen de leerstof vaak in hoofdstukken. Maak gebruik van de inhoudstabel om je studeertijd concreet en per hoofdstuk in te plannen. Op die manier spreid je je studeertijd en kan je op een rustige en efficiënte manier te werk gaan bij het studeren.

 

3 De “waarom?”-methode

Onderzoeksresultaten doen vermoeden dat de studieprestaties van studenten verbeteren door de elaborative interrogation-methode. Dit houdt in dat je je tijdens het instuderen steeds afvraagt ‘Waarom is het logisch dat …?’ of ‘Waarom is dit juist?’. Op deze manier krijg je een beter inzicht in de leerstof. Een student schept een duidelijker beeld van de verschillende verbanden, oorzaken en gevolgen in de cursus. Dit zorgt ervoor dat de student op een actieve manier de leerstof verwerkt.

Op afstand? Als je zelf geen antwoord vindt op deze vraag, durf dan zeker tijdens je onlinelessen een vraag te stellen aan de leerkracht, of stuur nadien een mail. Het antwoord verschaft je zonder twijfel meer inzicht in je cursus.

 

4 Switch tussen onderwerpen

Studenten zijn geneigd om gedurende hun studieperiode een halve of zelfs volledige dag te spenderen aan een bepaald hoofdstuk. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat studeren in “blokken” niet altijd de beste oplossing is om meer inzicht te krijgen in de leerstof. Meer zelfs, bij de “blok-per-blok”-methode zal de zeer leerstof geïsoleerd geraken.

Interleaved practice is een leermethode waarbij je wisselt tussen verschillende onderwerpen. Zo creëer je een breder en meer flexibel leerstofkader. De hersenen zullen ook sneller verbanden leggen tussen de verschillende onderwerpen. Deze methode verbetert onder andere het vermogen om oefeningen voor wiskunde op te lossen.

Tip: het noteren van goede paginareferenties tijdens de lesuren zorgt voor een snellere navigatie tussen de verschillende hoofdstukken en thema’s tijdens het instuderen.

 

5 Onderstreep en markeer

Onderstrepen of markeren kan nuttig zijn wanneer dit de eerste stap is van je studie. Gebruik die gemarkeerde informatie vervolgens om bijvoorbeeld geheugenkaartjes te maken of als materiaal om jezelf te overhoren. Let op dat je niet op ‘automatische piloot’ onderstreept. Blijf dus goed geconcentreerd tijdens het markeren! Zorg er zeker voor dat je de samenhang van je cursus niet verliest.

Op afstand? Gebruik ook andere visuele stimuli om je geheugen te helpen. Vaak voorziet een leerkracht die tijdens de lessen. Nu kan je zelf op zoek gaan naar een foto, filmpje, gebeurtenis, … voor het betreffende deel in je cursus. Op die manier leg je een extra link om tijdens je toets/examen aan terug te denken.

6 Rust aan je bureau

Van de Vlaamse studenten geeft acht op tien aan dat hij vaak afgeleid is tijdens het studeren. De grootste oorzaak daarvan is sociale media. Maar ook geluiden van buitenaf, een wanordelijke studieplek of stress zijn boosdoeners. Laat bij voorkeur je gsm, smartwatch, pc (als je die niet nodig hebt), … uit de kamer waarin je studeert.

Ruim voor je aan de studies begint ook je bureau op. Leg enkel datgene klaar wat je echt nodig hebt. Haal de foto’s en posters voor even van de muur. Dat zal meteen ook zorgen voor meer rust en dus meer concentratie.

Op afstand? Wanneer je je computer nodig hebt ter voorbereiding of tijdens een les, kan je met behulp van verschillende apps websites ‘blokkeren’ voor een bepaalde periode. Enkele voorbeelden zijn StayFocused, Cold Turkey of SelfControl.

Conclusie

Een goede studiemethode draagt bij tot de slaagkansen van een student. Maar nog belangrijker is dat het zorgt voor de ontwikkeling van een persoonlijke studiehouding die aanzet tot kritisch nadenken. Daar komt bij hogere studies namelijk de nadruk op te liggen.
Het is zeer belangrijk dat leerlingen uit het secundair onderwijs een studiemethode onder de knie krijgen die werkt voor hen. Dat zorgt nu en later voor een (tijds)efficiënte en motiverende schoolloopbaan.

 

Astrid Devlaminck

Pedagogisch Adviseur bij My Sherpa