: De coach neemt samen met uw kind het huiswerk in handen

Merkt u dat uw kind moeilijkheden ervaart bij het maken van zijn huiswerk en het leren van zijn toetsen? Door de regelmatige opvolging van een coach kan uw kind hier meer structuur in krijgen en beter voorbereid zijn.

 

 

 

In het lager worden de kinderen heel snel geconfronteerd met de huistaken en toetsen. Ze komen in een routine terecht waarbij ze veel leren op school, naar huis gaan, een vieruurtje eten en opnieuw aan tafel moeten zitten om hun huiswerk te maken. Dit kan snel demotiverend en vermoeiend zijn.

De geselecteerde coaches van My Sherpa pakken de leerstof op een leuke manier aan. Elk kind krijgt een unieke begeleiding. De coach neemt de eventuele leermoeilijkheden in beschouwing en past de studiemethode van uw kind aan waar nodig. Gaat uw kind naar het gewoon onderwijs, buitengewoon onderwijs of naar de Freinet school? Onze coaches passen hun studiemethode aan volgens de schoolse situatie van uw kind.

In welke gemeente wilt u lessen volgen?