Met onze topcoaches door het lager onderwijs!

Heeft uw kind hulp nodig bij een specifiek vak of bent u op zoek naar iemand die hem opvolgt met zijn huiswerk? Onze coaches passen hun pedagogie aan aan de noden van uw kind. Alleen of met klasgenootjes zal uw kind, samen met de coach, de leerstof begrijpen en een efficiënte studiemethode toepassen.

Ontdek onze formules

Sommige kinderen ervaren moeilijkheden bij een specifiek vak zoals W.O., taal of rekenen. Of ze komen thuis en weten niet hoe ze aan de taken en toetsen moeten beginnen. Externe hulp biedt de mogelijkheid om de leerstof nog eens te overlopen en vragen te stellen.

My Sherpa biedt hierbij verschillende mogelijkheden, afhankelijk van uw noden. Bijlessen of huiswerkbegeleidingen kunnen uw kind hulp bieden bij specifieke vakken, zowel inhoudelijk als studiemethodisch. De coach overloopt samen met uw kind de leerstof, legt de moeilijke inhoud opnieuw uit en leert een efficiënte studiemethode aan. Organisatie, structuur en planning zijn hierbij van groot belang. De lessen kunnen ook gegeven worden onder de vorm van groepslessen samen met klasgenootjes. Wij geven meestal begeleidingen doorheen het jaar. Maar, ook tijdens de schoolvakanties als remediëring of vakantiebegeleidingen om de leerstof te herhalen en achterstanden weg te werken, zijn mogelijke begeleidingen bij ons.

Bent u niet zeker over welke begeleiding uw kind nodig heeft? My Sherpa biedt een evaluatiecheck-up bij ons op kantoor waarbij we samen de situatie analyseren, tips meegeven en een programma voorstellen.

 

 

 

 

In welke gemeente wilt u lessen volgen?